Nasze działania

Aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania i przygotowywania projektu edukacyjnego dla uczniów szkół średnich. Chcemy przedstawić młodzieży symulację rozprawy arbitrażowej w oparciu o historyczne arbitraże królewskie. Już wkrótce będziemy mogli podzielić się szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszej inicjatywy.

Dodatkowo osoby zainteresowane tematyką polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich przez wybrane polskie instytucje, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w kwartalniku ADR. Arbitraż i Mediacja (Nr 3(15)/2011) pt. Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej.