Kim jesteśmy?

Nierzadko pomiędzy podmiotami pojawia się sytuacja sporna, a samodzielne próby jej rozwiązania zawodzą. W takiej sytuacji większość osób uważa, że ostatnią deską ratunku pozostaje pójście do sądu. Choć polskie przepisy dają możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), tzn. bez udziału sądu, wiedza na temat ich istnienia jest niestety niewielka wśród polskich obywateli.


Mając tę świadomość założyliśmy Polskie Towarzystwo Arbitrażu. Naszą misją jest szeroko rozumiane upowszechnianie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, aktywna działalność edukacyjna wśród różnych grup społecznych i wiekowych, wspieranie działalności podmiotów, które zajmują się alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów oraz niesienie pomocy prawnej.


Wierzymy, że dzięki różnorodnym inicjatywom uda nam się wzmocnić polski ADR oraz rozszerzyć i utrwalić wiedzę na jego temat.