Władze

Zarząd:
Grzegorz Miś – Prezes Zarządu
Małgorzata Miś – Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Piotr Berkowski
Agnieszka Berkowska